پوشرنگ های صنعتی

از نظر فنی در صنعت رنگ، می توانیم بگوییم که رنگ صنعتی محصولی است که به صورت مایع، خمیر یا پودر ارائه می شود و با فرآیند مناسب روی سطوح اعمال می شود این محصولات باید با روش پخت به یک حالت جامد، پلاستیک و یا به حالت چسب تبدیل شود که بتواند وظیفه محافظت و هم زمان تزیین را به خوبی انجام دهد.

رنگ صنعتی در همه جا ظاهر می شوند و همچنین آن ها طیف متنوعی از محصولات را در برابر خوردگی، ساییدگی و پوسیدگی محافظت می کنند و هم چنین ظاهری زیبا و رنگارنگ به سطح یا محصول روکش شده می‌دهند.

تنوع سطوحی که می توانند به وسیله پوشش های صنعتی روکش شوند بسیار زیاد است و شامل موارد زیر می شود:

 

  • انواع فلزات
  • چوب
  • پلاستیک و کامپوزیت
  • لاستیک
  • شیشه
  • چرم
    و…
رنگ صنعتی گیتی مبتکران سورن

رنگ های صنعتی پودری

مزایای پوشش پودری

معایب رنگ های پودری

رنگ های صنعتی مایع

مزایای رنگ های مایع

معایب رنگ های مایع صنعتی

محصولات و پوشش های صنعتی