پروژه دیوارهای داخلی با پرسیم پلاست پایه گچی

slide-2feca5b
slide-53f3cca
slide-d596ea7
slide-f145459
slide-444258c
slide-13b4ad6

اهداف طرح:

اجرای پروژه دیوارهای داخلی در ساختمان ۶ واحدی با محصول پرسیما و پرسیم پلاست

موقعیت جغرافیایی طرح:

منطقه تپه سلام حاشیه اتوبان مشهد باغچه

پیمانکار اصلی:

شرکت گیتی مبتکران سورن

فعالیت های اجرایی طرح:

در این نما تمام دیوارهای داخلی ساختمان با عایق پرسیم پلاست (پایه گچی ) عایق و بر روی آن نمای گچ ساختمان اجرا شد.