اپوکسی کف شرکت هیوندا مشهد

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c

اهداف طرح:

اجرای اپوکسی کف برای سالن های شرکت هیوندا در مشهد

موقعیت جغرافیایی طرح:

نمایشگاه های بین المللی مشهد اکسپو

پیمانکار:

شرکت گیتی مبتکران سورن

فعالیت های اجرایی طرح:

پروژه اجرای اپوکسی کف نمایندگی فروش هیوندا در نمایشگاه بین المللی مشهد به اتمام رسید.