پروژه عایق بندی مخازن راه آهن مشهد – عایق رطوبتی پودری دو جزیی

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c
slide-f4fec89

اهداف طرح:

اجرای طرح های عایق ضد آب در مخازن راه آهن مشهد

موقعیت جغرافیایی طرح:

شرکت راه آهن مشهد

پیمانکار اصلی:

شرکت گیتی مبتکران سورن

فعالیت های اجرایی طرح:

در این طرح هدف اجرای پوشش های ضد آب در مخازن شرکت راه آهن مشهد بود که با موفقیت به اتمام رسید.