پروژه آیس بانک شرکت سامان دارو – عایق رطوبتی و پوشش اپوکسی

slide-2feca5b
slide-f145459

اهداف طرح:

عایق کردن مخزن های آیس بانک شرکت داروسازی سامان دارو

موقعیت جغرافیایی طرح:

شهرک صنعتی مشهد

پیمانکار:

شرکت گیتی مبتکران سورن

فعالیت های اجرایی طرح:

اجرای پروژه مخازن آیس بانک سامان دارو مشهد با موفقیت به اتمام رسید.