پروژه نما منزل مسکونی با محصول پرسیما پایه سیمان

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c
slide-f4fec89
slide-13b4ad6
slide-5f691e4

اهداف طرح:

اجرای پروژه نما در ساختمان ۶ واحدی با محصول پرسیما و پرسیم پلاست

موقعیت جغرافیایی طرح:

منطقه تپه سلام حاشیه اتوبان مشهد باغچه

پیمانکار اصلی:

شرکت گیتی مبتکران سورن

فعالیت های اجرایی طرح:

در این پروژه برای نمای ۴ طرف ساختمان از آستر و نمای محصولات اختراعی پرسیم استفاده شد و در انتها در نمای اصلی ساختمان از ترکیب رنگهای ضد آب و با کیفیت این شرکت و آجر نما استفاده خواهد شد.