پروژه پوشش ضد آب کف – عایق رطوبتی دوجزيی

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c
slide-f4fec89
slide-13b4ad6
slide-5f691e4

اهداف طرح:

اجرای پروژه پوشش ضدآب دو جزیی ساختمان مسکونی 

موقعیت جغرافیایی طرح:

خیابان سناباد مشهد

پیمانکار اصلی:

شرکت گیتی مبتکران سورن

فعالیت های اجرایی طرح:

در این پروژه در ابتدا پرایمر سطوح آماده و اجرا شد و پس از چند دقیقه عایق اصلی ( جز دوم ) اجرا و سطوح مورد نظر با پوشش ضد آب پوشش داده شد.