بتونه دو جزئی بر پایه اپوکسی پلی آمین

بتونه دو جزئی بر پایه اپوکسی پلی آمین

بتونه دو جزئی بر پایه اپوکسی پلی آمین، این پوشش به عنوان بتونه و لایه آستری در سیستم های اپوکسی برای سطوح بتونی، و در سیستم های پوششی چند لایه شفاف به کار برده می شود.

دسته بندی :