ترمیم کننده جداول و بلوک های سیمانی​

ترمیم کننده جداول و بلوک های سیمانی​

مقرون به صرفه بودن ترمیم
کاهش انقباض و انبساط سطحی
افزایش مقاومت سایشی و کاهش گرد شوندگی
افزایش مقاومت سازه در برابر نفوذ آب و یون های مخرب
ایجاد چسبندگی مناسبیک لایه ترمیمی به لایه سطحی سازه اصلی
دسته بندی :

توضیحات

بازسازی جداول خیابانی
ترمیم سازه های بتنی و سیمانی
بازسازی تیرهای سیمانی انتقال برق داخل شهری