تینر فوری 10000

تینر فوری 10000

تینر یک نوع حلال است و در واقع رقیق کننده رنگ می باشد.خاصیت لولینگی را بیشتر میکند و قابلیت اسپری کردن به رنگ را میدهد.

برای استفاده از رنگهای مختلف باید تینر مناسب انتخاب کنید،اگر تینر به درستی انتخاب نشود

ممکنه است رنگ رو خراب کند و یا قدرت کافی برای باز کردن رنگ را نداشته باشد.

دسته بندی :

توضیحات

تینر فوری برای رنگهای صنعتی ،چوب و اتومبیلی استفاده میشه که ۳ مدل داره ۱۰هزار ۱۵هزار و ۲۰هزار که این اعداد نشانگر قدرت تینر فوری هست هر چه اعداد بالاتر باشه قدرت بیشتر میشه منطور از قدرت تینر توان باز کردن رنگهای مختلف است.