رنگ ترافیکی دو جزئی و سه جزئی (سرد)​

رنگ ترافیکی دو جزئی و سه جزئی (سرد)​

ماندگاری فوق العاده
دارای مقاومت مکانیکی و شیمیایی عالی
قابل اجرا در ضخامت های بالا ( تا ضخامت ۴ میل )
دارای مقاومت نوری بالا
قابلیت ارائه در شرایط جوی متفاوت
چسبندگی عالی به سطح آسفالت، قیر، سیمان و …
سازگاری با محیط زیست و فاقد آلودگی زیست محیطی
مقاومت عالی در برابر مواد شیمیایی و اسید ها و روغن ها

دسته بندی :

توضیحات

سرعت گیر ها
خط کشی معابر
خط کشی اکستروژن
علامت های برجسته ترافیکی
خطوط VIP (دوچرخه یا ویلچر)