پوشش جهت سطوح کامپوزیتی

پوشش جهت سطوح کامپوزیتی

کامپوزیت ها انواع مختلفی دارند از جمله ترکیب چوب و پلاستیک (چوبپلاست) ، ترکیب آهن با پارچه،‌ترکیب گرافیت و فلز و … که این پوشش جهت زیبایی و مقاوم سازی برای همه انواع کامپوزیت ها قابل استفاده  می باشد.