گروت ها​

گروت ها​

روانی بالا

سهولت اختلاط با آب

بالا بودن مقاومت فشاری

ملات بدون جمع شدگی با کمترین خلل

اجرا در ضخامت بالا با روش دستی و کارگاهی

دارای تمام افزودنی های لازم

و مواد سیمانی و سنگدانه ها

فاقد سنگدانه های آهنی است و دچار زنگ زدگی و خوردگی نمی شود

دسته بندی :

توضیحات

کاشت بولت

پر کردن شکاف ها و حفره ها

عملیات ترمیم و تعمیر سازه های بتنی

اجرای فوندانسیون جهت ماشین آلات سنگین